วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การทำเกลียว

งานทำเกลียว


ชนิดของงานทำเกลียว


1. การอัดรีด เกลียว (Crushig Rolling)

2. งานตัดเกลียวด้วยเครื่องกัด (Thread Milling)

3. งานกลึงเกลียวด้วยเครื่องกลึง (Thread Turning)

4. การหล่อ (thread Casting)

5. การทํ าเกลียวด้วยมือ (Tapand Die)
การทำเกลียวด้วยมือ

1. การทำเกลียวนอก (External Thread) เป็นร่องเกลียวที่เกิดขึ้นภายนอกแท่งกระบอก

2. การทำเกลียวใน (Internal Thread) เป็นร่องเกลียวที่เกิดขึ้นภายในแท่งกระบอกเครื่องมือการทำเกลียว

1. เครื่องมือสำหรับทำเกลียวนอกเรียกว่า ดาย (Die) ซึ่งปกติจะมี 1ชิ้นในแต่ละขนาดเกลียว

2. เครื่องมือสำหรับทำเกลียวใน เรียกว่า ต๊าป (Tap) ซึ่งปกติ 1 ชุดจะประกอบด้วยต๊าป3 ชิ้นชนิดของดาย (Die) มีอยู่ 2 ชนิด คือ


1. ชนิดตายตัว (Solid Dies) ใช้ทำเกลียวนอกที่มีขนาดไม่เกิน 16 มม.

2. ชนิดปรับได้ (Adjustable Dies) ใช้ทำเกลียวนอกที่มีขนาดใหญ่ ๆ หรือโตกว่า 16 มม. ขึ้นไป สามารถทำการดาย (Die) 2 – 3 ครั้ง โดยการปรับขนาดที่ตัวดายด้วยสกรูปรับด้ามจับดายการทำเกลียวดอกต๊าป 1 ชุด มีต๊าป 3 ตัว ได้แก่

1.ต๊าปตัวนำ (Taper Tap) ส่วนปลายของเกลียวจะเรียงกันประมาณ5 – 6 เกลียวใช้เป็นต๊าปนำ

2.ต๊าปตัวตาม (Plap Tap) ส่วนปลายของเกลียวจะลบมุมประมาณ 3 – 4 เกลียวเพื่อทำให้การกัดเกลียวตามตัวนำได้สะดวก

3.ต๊าปตัวสุดท้าย (Bottoming Tap) มีขนาดเกลียวเต็ม ด้ามปลายลบมุมเล็กน้อยใช้เป็นต๊าปตัดสุดท้ายในการทำเกลียว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น